İş Akış Şemaları

Spor Bilimleri Fakültesi

 1. İA.003 Performans Programının Hazırlanması İşlemleri İş Akış Süreci
 2. İA.005 Web Duyuru İşlemleri İş Akış Süreci
 3. İA.008 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri İş Akış Süreci
 4. İA.009 Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-İnşaat İşlemleri İş Akış Süreci
 5. İA.011 Devir Teslim İşlemleri İş Akış Süreci
 6. İA.034 Stratejik Planın Hazırlanması İşlemleri İş Akış Süreci
 7. İA.111 Bütçe İşlemleri İş Akış Süreci
 8. İA.141 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci
 9. İA.160 Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
 10. İA.161 Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
 11. İA.163 Öğrenime Ara İzni İşlemleri İş Akış Süreci
 12. İA.191 Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci
 13. İA.193 Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci
 14. İA.195 Maaş Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci
 15. İA.196 Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akış Süreci
 16. İA.250 Ders İçerikleri ve Planlarının Güncellenmesi İşlemleri İş Akış Süreci
 17. İA.257 Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri İş Akış Süreci
 18. İA.304 Doktor Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri İş Akış Süreci
 19. İA.338 Anabilim Dalı-Anasanat Dalı Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 20. İA.339 Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri İş Akış Süreci
 21. İA.340 Genel Evrak Birimi Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci
 22. İA.341 Maaş ve Ek Ders Dışındaki Ek Evraklar Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci
 23. İA.342 Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci
 24. İA.343 Yaz Okulu İşlemleri İş Akış Süreci
 25. İA.345 Fakülte-Yüksekokul Kurulu Temsilcisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 26. İA.347 Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci
 27. İA.352 Kurumdışından Derse Gelen Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi İşlemleri İş Akış Süreci
 28. İA.356 Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci
 29. İA.357 Kadrolu Öğretim Elemanlarının Üniversite Dışı Ders Görevlendirmeleri İşlemleri İş Akış Süreci
 30. İA.358 2547 Sayılı Kanunun 37.Maddesine Göre Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 31. İA.359 2547 Sayılı Kanunun 40-b Maddesine Göre Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 32. İA.360 Akademik Personel Nakil (Geliş) İşlemleri İş Akış Süreci
 33. İA.361 Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci
 34. İA.362 Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları İşlemleri İş Akış Süreci
 35. İA.363 Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci
 36. İA.364 İdari Personel Nakil (Geliş) İşlemleri İş Akış Süreci
 37. İA.365 Kadro Talep İşlemleri İş Akış Süreci
 38. İA.366 Kısa Süreli (7 Günden Fazla 15 Günden Az Yolluksuz-Yevmiyesiz) Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 39. İA.367 Kısa Süreli (15 Günden Fazla 3 Aydan Az) Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 40. İA.368 Kısa Süreli (Yolluklu-Yevmiyeli) Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 41. İA.369 Teknik Gezi İşlemleri İş Akış Süreci
 42. İA.370 Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci