Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası ofis; Üniversitemizin uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve kurumları ile yapılan çalışmaları ve anlaşmaları en etkin ve verimli şekilde koordine etmek; tüm uluslararası kurumların, özellikle Avrupa Birliği'nin ilgili kuruluşlarının desteklediği eğitim, araştırma ve kültür fonlarını üniversitemiz bünyesinde etkin şekilde kullanmak, projelere dönüştürmek; ilgili konularda Üniversitemiz yönetimine, akademik personelimize ve öğrencilerimize danışmanlık hizmeti vermek; tüm bu çalışmaları öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm mensuplarımızın faydalanabileceği şekilde yapılandırmak, planlamak ve yürütmek amacı ile kurulmuştur.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ORGANİZASYON YAPISI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Leyla HARPUTLU

harputlu@alanya.edu.tr

Erasmus Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. Sezin ZENGİN FARIAS MARTINEZ

manolya.oner@alanya.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. Armağan KAYA

armagan.kaya@alanya.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Zuhal GÖK DEMİR

zuhal.demir@alanya.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Ofisi Sorumlusu

Uzman Petek ÖZSOY GÜNGÖR

petek.ozsoy@alanya.edu.tr

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Sorumlusu

Dr. Kamran HASHEMI

kamran.hashemi@alanya.edu.tr