Yönetim Kurulu

BAŞKAN

Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ (Dekan)

ÜYE

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR   

ÜYE

          Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ          

ÜYE

Prof. Dr. Tamer BUDAK 

ÜYE

Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU

ÜYE

Doç. Dr.  Işık BAYRAKTAR

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin YALÇIN

RAPORTÖR

Bülent YURTERİ(Fak.Sek.)