Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

2022

Osmanlı Devletinde şehzadelerinin spor eğitimi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Uygulama öncesi dinlenen müziğin sporda etkileri: Bir derleme çalışması-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Sporcu öğrencilerin Fair Play’e yönelik davranışlarının sporda saldırganlık ve öfke düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Farklı spor salonlarına üye olan bireylerin Koronavirüse yakalanma kaygılarının incelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Spor Farkındalıklarının İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Spor merkezlerine üye olan bireylerin spor farkındalıklarının incelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Yamaç paraşütü pilotlarının mutluluk seviyeleri ve psikolojik iyi oluşları-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

14-16 yaş erkek badminton ve voleybol oyuncularının sürat özelliklerinin incelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

6 haftalık fitness uygulamalarının sedanter bireylerde fiziksel uygunluk düzeylerine etkisinin incelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Düzenli spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin fiziksel uygunluk düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

6 Haftalık Sedanter Bireylerde Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Yo Yo testleri ve sportif performans üzerine derleme-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

6-8 yaş arası cimnastikçi çocuklarda proprioseptif egzersizlerin denge ve esneklik üzerine etkisi-Doç. Dr. Sibel Nalbant

14-17 yaş grubu erkek futbol sporcularına uygulanan koordinasyon çalışmalarının bazı biyomotor becerilere etkisinin incelenmesi-Doç. Dr. Sibel Nalbant

Üniversite öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi-Doç. Dr. Sibel Nalbant

Entelektüel yeti yitimi olan bireylerin denge performansının ölçümü-Doç. Dr. Sibel Nalbant

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi güvenlik personelinin spora ve egzersize bakış açılarının incelenmesi- Araş. Gör. Kağan Kurnaz

Düzenli Spor yapan ve yapmayan Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygılarının İncelenmesi (Alkü Örneği)- Araş. Gör Kağan Kurnaz

Bireysel ve takım sporlarının sportmenlik davranışlarının incelenmesi- Araş. Gör. Kağan Kurnaz

2021

Rekreasyonel Tenisçilerin Spora Bağlılıklarının İncelenmesi (Alanya Örneği) - Doç. Dr. Orbay Çobanoğlu

Amatör Futbolcuların Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi- Doç. Dr. Orbay Çobanoğlu

Pilates Yapan Bireylerinserbest Zaman İlgilenim Ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi - Doç. Dr. Orbay Çobanoğlu

Adölesan Teniscilerin Seçilmiş Antropometrik  Özelliklerinin ve   Biyomotor Yetilerinin Matchball Master Test İle İlişkilerinin İncelenmesi- Doç. Dr. Orbay Çobanoğlu

Pilates Yapan Bireylerinserbest Zaman İlgilenim Ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Adölesan Teniscilerin Seçilmiş Antropometrik  Özelliklerinin ve   Biyomotor Yetilerinin Matchball Master Test İle İlişkilerinin İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

10 — 12 Yaş Tenis Sporcularının Yaralanma Profillerinin İncelenmesi. Antalya İli Örneği-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri ve Mesleki Kaygılarının İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Türkiye Kadın Voleybol 1. ve 2. Liginde Oynayan Sporcuların Beslenme Tutumlarının İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Futbol Seyircilerinin Özdeşleşme Düzeyleri ile Takımlarına Yönelik İlgi Düzeylerini İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Fitness Salonuna Giden Sedanter Bireylerin Fitnessa Yönelme Nedenleri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri-Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlanan Bireylerin Bilişsel Esneklik ve Hedef Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

 

Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Duygus Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Duygusal Yeme ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Halk Oyuncularında Zihinsel Antrenmanın Başarı Motivasyonu Üzerine Etkisi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Kick Boks Sporcularında Kendinle Konuşmanın Zihinsel Dayanıklılık Düzeyine Etkisi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Alanya Müzesindeki Sportif Nesneler-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Gökbel Yağlı Güreşleri-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Alanyaspor Taraftarlarının Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Atletizm Branşındaki Milli Sporcuların Antrenör-Sporcu İlişkisi ve Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın

Fiziksel Aktivite ve Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Düzeyi ile  Akademik Başarı ilişkisi üzerine Derleme Çalışması-Doç.Dr.Sibel Nalbant

Covid-19 Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim Süreci ; Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri-Doç.Dr.Sibel Nalbant

Pandemi Sürecinde Uygulanan Whatsapp Destekli Fiziksel Aktivite Programının Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi-Doç.Dr.Sibel Nalbant

Covid-19 Küresel Salgın Döneminde Plaj Futbolu Milli Takım Sporcularının Performans Durumlarının İncelenmesi:Karma Bir Çalışma-Doç.Dr.Sibel Nalbant

Covid-19 Küresel Salgın Döneminde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin  Fiziksel Aktive Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi-Doç.Dr.Sibel Nalbant