Fakülte Kurulu

BAŞKAN

Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ (Dekan)

ÜYE

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

ÜYE

Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

ÜYE

Prof. Dr. Tamer BUDAK

ÜYE

Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU

ÜYE

Doç. Dr.  Işık BAYRAKTAR

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin YALÇIN

ÜYE

Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı

ÜYE

Doç. Dr. Sibel NALBANT

Beden Eğitimi ve Spor Böl. Baş.

ÜYE

Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ

Rekreasyon Bölüm Başkanı

RAPORTÖR

 Bülent YURTERİ(Fak.Sek.)