Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 Senato yada ders geçme ve disiplin yönetmeliğine ilişkin aldığı yada alacağı kararlar doğrultusunda yeniden düzenlenebilir.