Antrenörlük Eğitimi Bölümü

  Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2022

-  Isınmada Yapılan Eklem Distrasyon Çalışmasının Dikey Sıçramaya Etkisi - Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU
- Teniscilerde 8 Haftalık Bosu Ball Antrenmanlarının Denge Yetisi Üzerine Etkisi - Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU
-  Antrenman Sonuna Eklenen Metcon Çalışmasının Anaerobik Güce Etkisi - Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU
- Teniscilerde Propriosepsiyon Antrenmanının Denge Üzerine Etkileri - Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU
-  Futbolcularda French Contrast Egzersizlerinin Sıçrama Ve Sprint Performansına Etkisi - Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU
-  Sedanter Gençlerde Uygulanan Jimnastik Temelli Kuvvet Çalışmalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Özgür NALBANT
-  Yaşlılarda Yüzme Çalışmalarının Beden Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Uygunluk Değerlerine Etkisi - Doç. Dr. Özgür NALBANT
- Üniversiteli Öğrencilerinin Postürlerinin Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Özgür NALBANT
-  Entelektüel Yeti Yitimi Olan Bireylerde 8 Haftalık Yüzme Eğitiminin Beden Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Uygunluğa Etkisi - Doç. Dr. Özgür NALBANT
- Yüzücülerde Direnç Egzersizlerinin Sırtüstü Yüzme Performansına Etkileri - Doç. Dr. Özgür NALBANT
-  Liseli Gençlerde Tabata Yöntemiile Uygulanan Kuvvet Çalışmalarının Anaerobik Güç, Patlayıcı Kuvvet Ve Yağ Oranına Etkileri - Doç. Dr. Özgür NALBANT
-  Yaşlılarda Tenis Antrenmanlarının Yorgunluğa, Düşme Korkusuna Ve Dengeye Etkileri - Doç. Dr. Özgür NALBANT
- Yamaç Paraşütü Pilotlarının Reaksiyonları İle Hedef Performansları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Özgür NALBANT
-  Bileşik Egzersizlerin Omuz Mobilizasyonu Üzerinde Etkisi Var Mıdır? - Doç. Dr. Akan BAYRAKDAR
-  15-16 Yaş Futbolcu Çocuklarda Core Egzersizlerinin Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisi - Doç. Dr. Akan BAYRAKDAR
- Farklı Performans Gruplarında 1 TM Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR
-  Genç Futbolcularda Doğrusa Sürat Koşu Yetisi İle Çeviklik Koşu Yetileri Arasındaki İlişkilerin Kinematik Değişkenler Yönüyle İncelenmesi - Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR