Fakülte Kurulu

                  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

                                                                BAŞKAN

                                           Prof.Dr. Ekrem KALAN (Dekan V.)

                              ÜYE

              Prof. Dr. Bünyamin AYDIN

                      ÜYE

           Prof. Dr. Süleyman UYAR

                             ÜYE

            Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ  

                      ÜYE

          Doç. Dr.  Ersan KARA   

                            ÜYE

Doç. Dr.  Işık BAYRAKTAR

                       ÜYE

    Dr.Öğr.Üyesi Özgür NALBANT

                            ÜYE

    Dr.Öğr.Üyesi Yasemin KARADEMİR

   Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Böl. Baş.

                        ÜYE

          Doç.Dr Ersan KARA

 Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı

                                                               RAPORTÖR

                                                     Nevzat İnci (Fak.Sek. V.)

 
Eski Site