"Dayanıklılık Eşik Performans Ölçüm Testi" uygulaması yapıldı

Fakültemizin Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin seçmeli dersi olan “Dayanıklılık Antrenmanları ve Uygulamaları” dersi kapsamında dayanıklılık seviyesinin belirlenmesi için kullanılan dayanıklılık eşik performans ölçüm testi uygulamalı olarak yapıldı.

 

Farklı performans düzeyindeki, öğrencilerimizden gönüllü iki sporcu belirlendi. Sporcuların aerobik dayanıklılıkları belirlenmesi için modifiye mekik koşu testi kullanıldı. Teste katılan sporcuların performans seviyelerine göre başlangıç koşu hızı seçildi ve progresif olarak artırıldı. Her seviyede üç dakikalık koşu tamamlandığında, sporcular yaklaşık bir dakika dinlendi ve bu esnada kan laktat ölçümleri için kan örneği alındı. Test boyunca kalp atım hızları, kalp atım hızı monitörü ile kaydedildi.

 

Sporcuların anaerobik eşik noktası literatürde en sık kullanılan ve kandaki laktik asit konsantrasyonu 4mmol/l kabul edilen sabit değere göre hesaplandı. “Dayanıklılık Antrenmanları ve Uygulamaları” dersini alan öğrenciler, her seviyede (koşu hızında) elde edilen kan laktat değerleri ve kalp atım hızı değerlerini ellerindeki milimetrik kağıtlara kaydederek koşu hızına bağlı kan laktat ve kalp atım hızı eğrilerini oluşturdu. Daha sonra, kandaki laktik asit konsantrasyonu 4mmol/l kabul edilen sabit değere karşılık gelen, eşikteki kalp atım hızı ve koşu hızı değerleri, sporcular için ayrı ayrı belirlendi. Elde edilen anaerobik eşik noktasındaki kalp atım hızı ve koşu hızı değerlerine göre de beş dayanıklılık bölgesinin antrenmanları hazırlandı.

 

Uygulama aşamalarında, dersin yürütücüsü ve testi uygulayan Doç. Dr. Işık Bayraktar tarafından öğrenciler bilgilendirildi. Dersin öğrencileri dışında Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf öğrencileri de uygulamayı gözlemledi. Bu öğrenciler de test süreçlerinin aşamalarında neler yapıldığı hakkında ayrıca bilgilendirildi. Dayanıklılık eşik performans ölçüm protokolü sonunda eşik değerleri hesaplayan öğrencilerin verileri derslikte kontrol edildi. Performans seviyeleri farklı olan sporcularda gözlenen değişiklikler tartışıldı.

 

Antrenör yetiştiren Fakültemizin Antrenörlük Eğitimi bölümünde, öğrencilerimizin teorik derslerde gördüğü bilgilerin, bu tarz alan çalışmalarıyla, elit spor uygulamalarında nasıl kullanıldığını bizzat görerek tecrübe etmesi önemlidir. Benzer uygulamalar, farklı derslerimiz için de planlandı ve eğitim-öğretim süreci içerisinde uygulanacaktır.

 

23.10.2019

 

 

   

  

   

  

Eski Site