UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN DUYURU

Üniversitemiz Senatosu'nun 24.03.2020 tarih ve 07/39 sayılı kararı ile kabul edilen "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yapılacak Uzaktan Eğitime İlişkin İlkeler'e göre uzaktan eğitimde verilecek teorik derslerin hangi yöntemle (senkron  veya asenkron) gerçekleşeceği ve   uygulaması olan derslerin uygulama saatlerinin uzaktan eğitim ile yapılıp yapılmayacağı konularında Fakültemize bağlı bölümlere ait bilgiler aşağıdaki bağlantılarda verilmiştir.

 

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

 

Dekanlık

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

 

Antrenörlük Eğimi 

 

Antrenörlük Eğitimi - YL

Eski Site