DERS MUAFİYET TALEBİNDE BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde:

 

(10) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, ilgili programa kesin kaydını yaptırdığı yarıyılın eğitim öğretimin başladığı ilk iki haftası içerisinde ilgili birimlerine başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz. İntibak işlemleri, ilgili intibak komisyonunca değerlendirilip birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Ders muafiyeti kabul edilen öğrenciler, derslerin başladığı üçüncü hafta sonuna kadar ders ekleme/çıkarma işlemlerini yapabilirler.

 

ifadesi yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, fakültemize yeni kayıt yaptıran ve ders muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerimizin aşağıda verilen bağlantıdan talep dilekçesini doldurarak ıslak imzalı bir şekilde fakülte öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DEKANLIK

 

 

Ders Muafiyet Talep Dilekçesi

Eski Site